hidrojeolojik_etut_raporu_765455Havza bazında veya münferit Hidrolojik –  Hidrojeolojik etüt, kaynak geliştirme ve ıslahı çalışmaları, yeraltı suyu planlaması (yeraltısu seviyeleri, sudan kaynaklı alterasyonlar, akifer özelliklerinin belirlenmesi, yer altı suyunun akım debileri ve yönü) bu çalışmalara ait modellerin oluşturulması, hidrojeolojik haritalarını ve raporlarını hazırlanması

 • Hidrojeoloji Raporu Hazırlanması
 • Hidrojeolojik Etüt Çalışmaları
 • Su ve Temel Sondajı
 • Yeraltı Suyu Araştırmaları ve Kullanım Belgelerinin Hazırlanması
 • Genel Hidrojeoloji Araştırmaları
 • Karst Hidrojeoloji Araştırmaları
 • Baraj ve Tünellerde Mühendislik Jeolojisi Çalışmaları
 • Jeotermal Sahalar için Hidrojeolojik Etüt
 • Yeraltısuyu İzleme Teknikleri Uygulamaları
 • Hidrojeofizik Araştırmaları
 • Çed Hidrojeolojisi
 • Katı ve Sıvı Atık Sorunlarının Çözümü
 • Akiferlerin Hidrolik Karakteristiklerinin Belirlenmesi
 • Bir Hidrolojik Havzanın Özgül Veriminin Belirlenmesi
 • Akarsularda Değişik Yöntemlerle Akım Değerlerinin Ölçülmesi
 • Kuyularda Pompalama Denemeleri
 • Kıyı Akiferlerinde Tuzlu Su Girişimi Analizleri
 • Toprağın Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
 • Termal ve Mineralli Suların Araştırılması
 • Hidrometeorolojik Verilerin Analizleri
 • Akiferlerin Matematik Modellemesi ve Bilgisayar Uygulaması
 • Akiferlerin Hidrolik Karakteristiklerinin Belirlenmesi
 • Maden Ocakları Hidrojeolojik Etüt Raporu Hazırlanması
 • Hidrojeoloji Mühendisliği Danışmanlık Hizmetleri
 • Hidrolojik Modelleme, Hidrolojik Etüt Rapor Yazımı
 • Jeotermal Hidrojeoloji Raporu

 

http://www.arenmuhendislik.com

http://www.hidrojeoloji.net