ENERJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ:

 

 • Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat ile ilgili diğer Meri – Mevzuat Hakkında Danışmanlık Hizmetleri
 • Üretim önlisans ve lisans ile Dağıtım (Zorunlu Tedarikçi), OSB Dağıtım, – Toptan ve Perakende Satış (Tedarikçi) Lisans hizmetleri
 • Serbest Tüketici elektrik temin hizmetleriEnerji Danşmanlık
 • Elektrik piyasasında faaliyet gösterecek şirketlere ana statü hazırlanması/tadilatları, şirket kurulması, şirket ve hisse devirleri
 • Sistem Bağlantı ve Kullanım Anlaşması yapılması
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na; Proje başvuru, Önlisans, Lisans başvuru evrakları hazırlanması.
 • Elektrik üretim tesisi kurmak üzere yapılan başvurular ile ilgili olarak santral proje sahası ile ilgili olarak ön etüdler yapmak ve önerilerde/tavsiyelerde bulunmak,
 • Proje sahasının değerlendirilmesi ve altyapı kontrolü (yol durumu, enerji nakil hattı, trafo merkezi vb),
 • Arazinin sahipliğinin belirlenmesi,
 • ÇED Raporu hazırlanması, ÇED belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesinin alınması
 • Potansiyel tespiti amacıyla ölçüm sistemi temini ve montajı,
 • Ölçüm direğinin periyodik bakımlarının yapılması,
 • Aylık güneş, rüzgar potansiyel ve enerji tahmin raporlarının hazırlanması,
 • Uluslararası bağımsız danışmanlık hizmetinin sağlanması,
 • Ön fizibilite/etüt raporunun hazırlanması,
 • Proje, Önlisans ve/veya Üretim Lisansı, lisanssız üretim kapsamında yer alan proje ile işletmeye geçmiş tesis temini,
 • Üretim Lisansının alınmasını müteakip işlerin takibi,
 • Üretim tesisi ve yardımcı tesisleri ile enerji nakil hatları için gerekli bulunan arazilerin temini amacıyla;
 • Orman ön izin ve kesin izin iş ve işlemleri,
 • Mera vasıflı arazilerin vasıf değişikliği iş ve işlemleri,
 • Tarım nitelikli araziler için tarım görüşü alınması iş ve işlemleri,
 • Kamu Yararı Kararı ve Kamulaştırma iş ve işlemleri,
 • İzin irtifak, kiralama, kullanım izni alınması iş ve işlemleri,
 • 30 madde kapsamında devir iş ve işlemleri ile söz konusu işlemlerin EPDK, Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ile ilgili diğer Kurumlarda takip işlemleri,
 • Proje sahasının mülkiyet edinimi amacı ile haritalandırılması,
 • Üretim tesisi ve yardımcı tesisleri ile enerji nakil hatları için gerekli imar planı çalışmaları ve onay işlemleri,
 • Önlisanstan lisansa geçiş için gerekli iş ve işlemlerin yapılması,
 • Geçici kabul ve kesin kabul için gerekli evrakların hazırlanması ile kabul işlemlerinin takibi,
 • Sistem (YG, OG) bağlantı ve kullanım anlaşmalarının yapılması
 • Proje tanıtımı için ulusal ve uluslararası dosyalarının hazırlanması,
 • Ulusal ve uluslararası sunum dosyalarının hazırlanması, ve uluslararası yatırımcılar için yatırım ve proje hizmetlerinin verilmesi,
 • Kreditörlerin kabul edeceği uluslararası bağımsız müşavirlik kuruluşlarından projenin due dilegence raporunun alınması,
 • İhale dosyasının hazırlanması,
 • İdari şartnamenin hazırlanması,
 • Teknik (elektromekanik) dosyanın hazırlanması
 • İsteğe uygun olarak lisanslı proje geliştirilmesi,
 • Santralın geçici kabulüne/ticari işletmeye geçiş tarihine kadar teknik danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerinin yerine getirilmesi,
 • Doğalgaz ve petrol depolama, doğalgaz dağıtım, petrol tesisleri ile ilgili arazi temini vb. işlemler,
 • Söz konusu hizmetler ile ilgili hukuk ve avukatlık hizmetlerinin sağlanması,