Su Kaynakları Mühendisliği

su_sondajiSu Kaynakları Mühendisliği dalında hizmetlerimiz çok özel sayılabilecek türde konulardan oluşmaktadır.

Bunlar arasında havza yönetim modelleme hizmetleri, taşkın erken uyarı sistemleri, yağış ve akış tahmin sistemleri, su kalitesi analizleri gibi modern modelleme teknikleri ağırlıklı çalışmalar bulunmaktadır.

Akarsular

 • Akım, su kalitesi ve sediment taşınımı modellemesi
 • Hidrolojik modelleme
 • Taşkın modellemesi
 • Gerçek zamanlı taşkın tahmini ve erken uyarı      sistemleri
 • Akarsu – kıyı etkileşimi
 • Barajlar ve rezervuarlar

Hidrodinamik, taşınım ve su kalitesi modellemesi

 • Rezervuar operasyonları
 • Rezervuar yönetimi ve işletim optimizasyonu
 • Çevre etki değerlendirmeleri
 • Havzalar

Su kaynaklarının planlaması ve işletilmesi

 • Havza yönetim
 • GIS tabanlı veri işletim ortamları
 • Sulak alan yönetimi
 • Su dengesi
 • Yeraltı suları

Su kaynaklarının kullanım simulasyonu

 • Yüzey suyu – yeraltı suyu etkileşiminin modellenmesi
 • Yeraltı suyu modellemesi
 • Yeraltı suyu yönetim planlaması
 • Yeraltı suyu kalitesi

Tarımsal alanlar

 • Tarımsal kirlilik yayılım modellemesi
 • Tarımsal sulama yönetimi
 • Tarımsal arazi kullanım değerlendirmeleri

http://www.hidrojeolojiraporu.com

http://www.arenmuhendislik.com